„Piękno prowadzące do Boga” – tematem kolejnego „Spotkania z religią”

spotkania z religia2 with border

Teologiczne ujęcie objawień maryjnych w świetle setnej rocznicy objawień w Fatimie było tematem kwietniowego „Spotkania z religią”. W szczegółowy sposób zostało objaśnione pojęcie objawień prywatnych, do których należą także objawienia fatimskie oraz wytłumaczenie ich roli w przeżywaniu jedynego, pełnego Objawienia, którego wypełnieniem jest Chrystus. Objawienia prywatne nie stanowią depozytu wiary, nie wymagają wiary wierzących. Jednak mogą być wezwaniem Boga i pomocą do pełniejszego przeżywania Objawienia Chrystusa poszczególnych osób, całych grup i narodów w jakiejś epoce. Podczas wykładu został nakreślony rys historyczny czasu i miejsca objawień, warunków w jakich miały one miejsce. Szczególną uwagę poświecono samym objawieniom. Pierwsze miały miejsce w 1916 r. Były to trzy objawienia Anioła, które stanowiły zaproszenie do zaufania i przygotowanie dzieci do przyjęcia zamysłów Boga poprzez kolejne siedem objawień Matki Boskiej w 1917 roku. Wydarzenia fatimskie w sytuacji pogrążonej konfliktami Europy i świata były nowym światłem, jakie miało przynieść światu nową nadzieję, rozumienie objawionej ewangelicznej prawdy o obiecanym spotkaniu z Bogiem, o ufności jaką ludzkość powinna pokładać w Boże miłosierdzie. Rozważając treści objawień ukazuje się cała prawda o człowieku i ludzkiej wolności. Bóg pragnie spotkania z człowiekiem. Ukazuje możliwe do tego drogi poprzez Kościół Chrystusowy, Eucharystię, adorację, modlitwę, ofiarowanie na wzór Niepokalanego Serca Maryi.

Tajemnica fatimska wzbudza pragnienie życia wypełnionego Bogiem Żywym i wybrzmiałym w słowach modlitwy jakiej nauczył dzieci Anioł: O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię.

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie, na którym posłuchamy o pięknie obecnym w świecie, ludziach, poprzez które można doświadczać Boga na co dzień.

Odbędzie się ono w najbliższy piątek 02 czerwca, o godz. 19- tej w salce parafialnej.

Parafia

Informacje na temat parafii

Parafia Matki Bożej Bolesnej
ul. Armii Krajowej 10, 42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
Kancelaria czynna:
Poniedziałek: godz. 17.00 – 17.45
Czwartek: godz. 17.00 – 17.45

 


Proboszcz

proboszcz with border

ks. Konrad Lempa, mgr-lic. teologii, ur. 14.01.1959, Kolonowskie
Data święceń: 27.03.1986, Katowice
Proboszcz: od 29.01.2000
 
Wcześniejsi duszpasterze:
 • ks. Edward Krusz (1.01.1962-25.06.1969)
 • ks. Bernard Siegmund (31.06.1969-17.08.1978) administrator, (18.08.1978-25.08.1989) proboszcz
 • ks. Klaudiusz Wiszkowski (26.08.1989-1991) administrator, (1991-18.02.2000) proboszcz
Kapłani pochodzący z parafii:
 • o. Paweł Kurek, franciszkanin – 1932
 • ks. Stefan Łysik SVD – 1936
 • ks. Antoni Tronina – 1969
 • ks. prof. dr hab. Jan Górski – 1978
 • ks. Jan Kochel – 1989

Data poświęcenia kościoła parafialnego (starego): 1962 rok
 
Data poświęcenia kościoła parafialnego (nowego): 21 IX 2014 r.
 
Odpust w kościele parafialnym: 15 września
 
Wieczysta adoracja: 3 czerwca
 
Liczba mieszkańców: 1 393

Liczba wiernych: 1 385
 
Miejscowości i ulice należące do parafii:
 • Boruszowice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Braci Wolko, Brzozowa, Cicha, Jasna, Jedności, Kaletańska, Łączności, Nowy Świat, Obrońców Pokoju, Projektowa, Składowa, Słowiańska, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Traugutta, Zielona
 • Hanusek: Bolesława Chrobrego, Ciołkowskiego, Mieszka I, Kaletańska, Piastów, Saperów, Słowiańska, Strzelecka
 
Księgi metrykalne: Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1962 roku
 
Cmentarz: komunalny w Hanusku (ul. Kaletańska)
 
Szkoły i przedszkola: Szkoła Podstawowa, Przedszkole Gminne
 
Z historii:
Początki zorganizowanego kultu religijnego w Boruszowicach sięgają początku XX wieku. Przy wybudowanej fabryce prochu w 1893 roku zatrudnienie znalazło 500 osób. W pobliżu fabryki zbudowano domy dla robotników. Tak powstało osiedle nazwane Boruszowicami. Kierownictwo fabryki postarało się o wybudowanie specjalnego domu na imprezy kulturalne (w 1899 roku). Na prośbę mieszkańców Boruszowic, którzy niemal wszyscy byli katolikami, w 1919 roku erygowano w gmachu kaplicę poświęconą Matce Boskiej Bolesnej. Posiadanie własnej kaplicy przyczyniło się do rozwoju życia religijnego, co stworzyło klimat sprzyjający wybudowaniu nowego kościoła. Starosta tarnogórski wyasygnował na ten cel 60 000 złotych. Referendum przeprowadzone w 1934 roku dało wynik negatywny, a pieniądze przeznaczono na budowę nowej szkoły.Wierni nadal gromadzili się w kaplicy, którą przez szereg lat modernizowano. W 1997 roku do parafii przyłączono miejscowość Hanusek wyodrębnioną z pobliskiej parafii Tworóg. Do Boruszowic przyprowadziła się ludność z dużych miast śląskich. Kaplica z trudem mieściła wiernych uczestniczących w nabożeństwach niedzielnych. Myśl o nowej świątyni pojawiła się na nowo w 2000 roku. Grupa zaangażowanych parafian z ówczesnym proboszczem podjęła inicjatywę budowy nowego kościoła wraz z probostwem, salkami katechetycznymi, kaplicą przedpogrzebową i dzwonnicą. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń przystąpiono do budowy nowej świątyni we wrześniu 2002 roku. Uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego dokonał biskup gliwicki Jan Wieczorek 21 września 2003 roku. W dniach 14-20 września odbyły się pierwsze od 18 lat misje parafialne, którym przewodniczył ks. prof. dr hab. Jan Górski. Ich celem było przygotowanie mieszkańców parafii do uroczystej konsekracji nowego kościoła. Nową świątynię poświęcił 21 września 2014 roku biskup Jan Kopiec.
 
Więcej na temat historii parafii można przeczytać TUTAJ.

Dane kontaktowe

 
 
Adres:
ul. Obrońców Pokoju 6

42-690 Boruszowice
tel./fax 32/284-78-22

 
 

Mapa:

 

 

Proboszcz:
ks. Konrad Lempa

 

 

  

parafialna logom

 

Więcej artykułów…

 1. Porządek Mszy św.
 2. Mapa
 

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach

ul. Armii Krajowej 10
42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 17:45.
Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą św. i w soboty od 17:00 do 17:45.
 

Mapa