„Piękno prowadzące do Boga” – tematem kolejnego „Spotkania z religią”

spotkania z religia2 with border

Teologiczne ujęcie objawień maryjnych w świetle setnej rocznicy objawień w Fatimie było tematem kwietniowego „Spotkania z religią”. W szczegółowy sposób zostało objaśnione pojęcie objawień prywatnych, do których należą także objawienia fatimskie oraz wytłumaczenie ich roli w przeżywaniu jedynego, pełnego Objawienia, którego wypełnieniem jest Chrystus. Objawienia prywatne nie stanowią depozytu wiary, nie wymagają wiary wierzących. Jednak mogą być wezwaniem Boga i pomocą do pełniejszego przeżywania Objawienia Chrystusa poszczególnych osób, całych grup i narodów w jakiejś epoce. Podczas wykładu został nakreślony rys historyczny czasu i miejsca objawień, warunków w jakich miały one miejsce. Szczególną uwagę poświecono samym objawieniom. Pierwsze miały miejsce w 1916 r. Były to trzy objawienia Anioła, które stanowiły zaproszenie do zaufania i przygotowanie dzieci do przyjęcia zamysłów Boga poprzez kolejne siedem objawień Matki Boskiej w 1917 roku. Wydarzenia fatimskie w sytuacji pogrążonej konfliktami Europy i świata były nowym światłem, jakie miało przynieść światu nową nadzieję, rozumienie objawionej ewangelicznej prawdy o obiecanym spotkaniu z Bogiem, o ufności jaką ludzkość powinna pokładać w Boże miłosierdzie. Rozważając treści objawień ukazuje się cała prawda o człowieku i ludzkiej wolności. Bóg pragnie spotkania z człowiekiem. Ukazuje możliwe do tego drogi poprzez Kościół Chrystusowy, Eucharystię, adorację, modlitwę, ofiarowanie na wzór Niepokalanego Serca Maryi.

Tajemnica fatimska wzbudza pragnienie życia wypełnionego Bogiem Żywym i wybrzmiałym w słowach modlitwy jakiej nauczył dzieci Anioł: O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię.

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie, na którym posłuchamy o pięknie obecnym w świecie, ludziach, poprzez które można doświadczać Boga na co dzień.

Odbędzie się ono w najbliższy piątek 02 czerwca, o godz. 19- tej w salce parafialnej.

 

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach

ul. Armii Krajowej 10
42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 17:45.
Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą św. i w soboty od 17:00 do 17:45.
 

Mapa