"Spotkania z religią"

spotkania z religia2 with border

Grudniowe „Spotkanie z Religią” o tematyce „Misje głoszeniem Jezusa Chrystusa- jedynego Zbawiciela człowieka” stanowiły zamknięcie poprzednich wykładów, na których poruszony był temat o migracji i uchodźctwie oraz dialogu Kościoła z innymi religiami. Ubiegły rok był rokiem obfitującym w wydarzenia związane z wielką migracją ludzi wygnanych ze swoich domostw niesprzyjającą sytuacją życiową. Dla wielu uchodźców, wędrówka w poszukiwaniu normalnego życia zakończyła się tragicznie.  Z chrześcijańskiego punktu widzenia trzeba przyjąć obowiązek dobrych, właściwych gestów pomocowych skierowanych ku migrantom. W Ewangelii św. Mateusza czytamy „ Bo byłem głodny, a daliście mi jeść; byłem przybyszem, a przyjęliście mnie” /Mt 25, 35/. Każdy nasz mały gest może sprawić ulgę fizyczną i pozwolić się otworzyć bez obaw na nas. Trzeba się także modlić,  aby instytucje państwowe i świeckie,  rozeznając właściwie sytuację, swoimi działaniami potrafiły udzielić pomocy tym ludziom. Zjawisko migracji wnosi ze sobą inną kulturę i religię. I tutaj także trzeba popatrzeć na nie z perspektywy chrześcijańskiej odpowiedzialności głoszenia Ewangelii miłosierdzia, szczególnie inaczej wierzącym. Trzeba być świadomym, że pomimo różnic istnieje płaszczyzna do dialogu pomiędzy wyznawcami innych religii. Kościół wzywa do poszukiwania wartości, które łączą i zbliżają ludzi różnych wyznań. Te treści powinny być przez nas oparte na dojrzałej wierze. Wierze w to, że Bóg przyszedł do wszystkich, do chrześcijan i inaczej wierzących, za wszystkich umarł na Krzyżu i wszystkim daruje winy w swoim nieprzebranym Miłosierdziu. Kościół ze swej natury jest misyjny, my należymy do tego Kościoła. Naszym obowiązkiem jest głoszenie Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela człowieka. 

Dzisiejsza niedziela  jest ogłoszona jako Dzień Migranta i Uchodźcy. Jest także Dniem Judaizmu w Kościele  Katolickim. Rozpoczynamy Tydzień  Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Uwieńczeniem Tygodnia Ekumenicznego będzie obchodzenie XVI Dnia Islamu w dniu 24 stycznia br. Ten czas modlitwy, refleksji w tych intencjach daje nam możliwość szczególnego zagłębienia się w tematykę dialogu ekumenicznego z podzielonymi chrześcijanami a także z innymi religiami monoteistycznymi.

Myśl Soboru wskazuje na charakter dialogu ekumenicznego, jakim jest wspólne poszukiwanie prawdy, szczególnie prawdy o Kościele Prawda kształtuje sumienia, które prowadzi nas do postępowaniu na rzecz jedności. Dialog musi zmierzać w kierunku uznania odrębności ludzi, społeczeństw. Wymaga uznania wolności każdego człowieka.

Zrozumieć racje innych, wysłuchać strony to trudna droga budowania jedności. Jednak możliwa.

Zagłębienie się w tematykę Ekumenizmu będzie przedmiotem kolejnego wykładu z cyklu ”Spotkania z religią”. Odbędzie się ono w najbliższy piątek, 22 stycznia o godz. 19 tej w salce parafialnej, na które zapraszamy wszystkich Parafian.

Zapraszamy!

 

 

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach

ul. Armii Krajowej 10
42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 17:45.
Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą św. i w soboty od 17:00 do 17:45.
 

Mapa