Spotkania z religią - kolejne już w piątek

spotkania z religia2 with border

Po przerwie związanej z feriami zimowymi powracamy do „Spotkań z religią”. Ostatnie jakie miało miejsce poświęcone było tematyce ekumenizmu, o trochę prowokacyjnym tytule „Jedność chrześcijan-rzeczywistość czy utopia?” Zbiegło się ono z przeżywaniem w Kościele katolickim dni poświęconych modlitwie w intencji Żydów, muzułmanów oraz o jedność chrześcijan. Ten czas skłania nas do szczególnej modlitwy o jedność, pomaga nam otworzyć się na poznanie kultury, historii i tradycji innych religii. Niejako nawołuje nas do podejmowania odpowiedzialności za kształtowanie klimatu sprzyjającemu dialogowi międzyreligijnemu w naszym kraju. 

Temat spotkania oparty został na Modlitwie Arcykapłańskiej, która jest modlitwą Chrystusa za przyszły Kościół. Chrystus modli się: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał” (J 17,21). Jest ona prośbą Syna Bożego o jedność wszystkich, którzy będą wierzyć dzięki słowu głoszonemu przez Jego uczniów.

Podczas wykładu zostały przybliżone treści nauki Kościoła, podejmowane działania ekumeniczne związane z potrzebą przyjęcia odpowiedzialności wierzących, konieczność wzrastania świadomości potrzeby naszego świadectwa.

Przedstawiona została historia początku ruchu dążącego na rzecz dążenia do jedności. Ciekawym jest fakt, że ma on swój zarodek w środowiskach protestanckich. To początek XX wieku. Czas ten, to czas silnego rozwoju myśli o konieczności dążenia do jedności. Cały miniony wiek XX, mocno wyakcentował konieczność działań na rzecz jedności. Przełomowym momentem stał się czas Soboru Watykańskiego II.  Dokumenty wówczas powstałe jasno wskazują istotę jedności całego Kościoła Chrystusowego. Bardzo  wyraźnie mówią o szkodzie, jaka dotyka chrześcijan z powodu podziałów. Sobór uczy: „Ten brak jedności  jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu“ (DE1).

Wskazana została również nauka ujmująca kwestię jedności św. Jana Pawła II, którą można znaleźć w zapisanych wielu dokumentach, szczególnie w encyklice „Ut unum sint”.

W szczególny sposób została podkreślona nauka płynąca obecnie z ust papieża Franciszka. Papież w swojej encyklice „Evangelii Gaudium” (2015) mówi wprost, że odpowiedzią na, przytoczoną powyżej, Modlitwę Arcykapłańską jest współcześnie działalność ekumeniczna. Zwraca uwagę na ekumenizm krwi, przyjaźni, cierpliwość, wytrwałość.

Kościół nieustannie dąży do uzyskania jedności wśród podzielonych chrześcijan.

Przynależąc do tego Kościoła musimy mieć świadomość, że Bóg wybrał także i nas, abyśmy głosili i nieśli Jego miłość wszystkim ludziom. Trzeba, byśmy na różne sposoby świadczyli  o wielkich dziełach Bożych. Trzeba ciągle poszukiwać prawdy i jedności, przełamywać przeszkody, okazywać i przyjmować miłosierdzie, pomagać potrzebującym i odrzuconym. Trzeba nam ciągle wzrastać w świętości.

Refleksje powstałe po zagłębieniu się w tematykę ekumenizmu, niechaj będą zachętą do ogarnięcia wspólnej odpowiedzialności za jedność chrześcijan modlitwą indywidualną i we wspólnocie Kościoła.

Na kolejnym spotkaniu przedstawiony zostanie temat: Biblia- Księgi święte w religiach”. 

Odbędzie się ono w najbliższy piątek, 11 marca o godz. 19 tej w salce parafialnej, na które serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian.

 

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach

ul. Armii Krajowej 10
42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 17:45.
Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą św. i w soboty od 17:00 do 17:45.
 

Mapa