Spotkania z religią - luty 2017

spotkania z religia2 with border

Po przerwie związanej z feriami zimowymi zapraszamy na kolejne „Spotkanie z religią". Ostatnie spotkanie miało miejsce w czasie Adwentu, w czasie, w którym w bardziej świadomy sposób zagłębiamy się w poczucie i sens oczekiwania. Rozważanie istoty oczekiwania na przyjście Mesjasza było treścią adwentowego wykładu.

Z oczekiwaniem  ludzi na przyjście Zbawiciela nieodłącznie związana była wiara. Wiara sprawiła, że wiele pokoleń Izraelitów, z nadzieją, przez cztery tysiące lat, żyło w nieustannym oczekiwaniu na Tego, który miał ich wybawić. Kiedy wypełniła się obietnica Boga dana ojcu Abrahamowi, wiara uzdolniła ludzi do zobaczenia w małym, nowo narodzonym dziecku Bożego Syna. Przyjęta z wiarą nowina, obwieszczona przez chóry aniołów, uwieńczyła czas ich oczekiwania. Kierowani światłem pasterze poszli na spotkanie z Mesjaszem i ujrzeli w Nim światłość dla całego świata, nie tylko dla nich samych. Dobrą nowinę zaczęli przekazywać dalej.

Dzisiaj to światło wiary przekazywane jest przez wierzących w Jezusa Chrystusa. Chrystusowa Ewangelia niesie światu pokój. Niesie radosną nowinę, że dla wszystkich, którzy uwierzą w Niego skończy się kiedyś czas oczekiwania i będą mogli ujrzeć Boga w chwale Nieba i żyć razem z nim w Jego Królestwie.

 

Zapraszamy na kolejne „Spotkanie z religią” w dniu 24-02-2017, o godz. 18-tej w salce parafialnej. Składamy propozycję wysłuchania tematu aktualnego w obecnym czasie: „Karnawał w ujęciu chrześcijańskim”.  Zaproszenie kierujemy do wszystkich chętnych.

 

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach

ul. Armii Krajowej 10
42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 17:45.
Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą św. i w soboty od 17:00 do 17:45.
 

Mapa