Spotkania z religią - czerwiec 2016

spotkania z religia2 with border

Zapraszamy na kolejne „Spotkania z religią”. Tym razem zostanie zaprezentowany temat „Ceremonie i obrzędy w religiach”. Temat ciekawy, zachęcający do poznania aspektów życia religijnego, pobożności, tradycji ludzi różnych religii. Poznanie to odkrywanie, nabywanie wiedzy, zrozumienie. Prowadzi do świadomości nie tylko siebie ale i drugiego człowieka. Ułatwia i pomaga zobaczyć w drugim człowieku dzieło Boga, ponieważ wszyscy zostaliśmy stworzeni na  Jego obraz i podobieństwo. Niezależnie od istniejących uwarunkowań życia ludzi w różnych miejscach na ziemi tej prawdy nie można zatrzeć.  

Na poprzednim spotkaniu mowa była o Biblii- źródle naszej wiary oraz o Koranie- świętej księdze islamu. Wiele ciekawych treści, poprowadzenia w kierunku lepszego poznania czym są dla wyznawców.

Streszczając temat wykładu, kilka słów na temat Biblii i Koranu. Biblia to księga zarówno historyczna jak i doktrynalna. Zawiera Objawienie, jakiego Bóg udzielił ludziom przez własne słowa i czyny. Opowiada historię naszego zbawienia w realizacji Bożego planu odkupienia. Dzieje się to poprzez oba Testamenty. Pierwotnie w Starym Przymierzu zawartym między Bogiem a Ludem Wybranym, potem w Nowym Przymierzu dostępnym wszystkim ludziom, Przymierzu przypieczętowanym przez  śmierć Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Biblia wskazuje jak można osiągnąć osobiste zbawienie przez zawarcie osobistego Przymierza z Bogiem i trwanie w nim. Słowo Boże przekazane w Biblii przeznaczone jest dla każdego z nas. Jest źródłem naszej wiary.

Koran- oznacza czytanie, recytację. Dla wyznawców islamu jest słowem  samego Boga Allaha. Źródła podają, że został podyktowany prorokowi Mahometowi za pośrednictwem Archanioła Gabriela. Świadczą o tym liczne jej fragmenty. Treść Koranu była najpierw przekazywana ustnie. W późniejszych czasach, po śmierci Mahometa została spisana. Napisana jest w języku arabskim, składa się z 114 rozdziałów nazywanych surami. Na jej treść składa się tematyka wierzeń, przepisów kultowych, etyki osobistej oraz przepisów prawnych.

 

Na spotkanie i uczestniczenie w wykładzie Ks. Prof. Jana Górskiego „Ceremonie i obrzędy w religiach”zapraszamy w piątek, dnia 17 czerwca br o godz. 18:45 do salki parafialnej.

 

Parafialna pielgrzymka na Litwę

foto_7

29.04-3.05.2016 r.

Galeria zdjęć...

 

Pielgrzymka do kościoła jubileuszowego w Bobrownikach

foto_7

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pielgrzymki do kościoła jubileuszowego w Bobrownikach Śląskich.

Galeria zdjęć...

 

 

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach

ul. Armii Krajowej 10
42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 17:45.
Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą św. i w soboty od 17:00 do 17:45.
 

Mapa