Orszak Trzech Króli 2016

foto_12

Galeria zdjęć...

 

Grudniowe "Spotkania z religią"

Wprowadzenie do trzeciego tematu „Spotkań z religią”

   „Misje głoszeniem Jezusa Chrystusa- jedynego Zbawiciela człowieka”

spotkania z religia2 with border

Na listopadowym „Spotkaniu z religią” poruszony został temat dialogu Kościoła z innymi religiami. Obecny czas, w którym jesteśmy świadkami zmieniającego się oblicza i sytuacji Europy poprzez napływ wielu migrantów z innych regionów świata budzi zaniepokojenie ale i ciekawość idącą w kierunku chęci głębszego poznania kultury, religii ludzi, których być może i my spotkamy na swojej drodze. Wśród przybyszów jest wielu wyznawców innych religii. Należy jednak mocno zaakcentować, że jest wśród nich także wiele ludzi wyznających wiarę w Jezusa Chrystusa, naszych braci we wspólnej wierze. Treść wykładu ukierunkowana została na religię niechrześcijańską jaką jest islam. Przedstawiona została geneza i historia powstania tej religii.

 

Jej początek ma swoje korzenie w treści Starego Testamentu i samego chrześcijaństwa. Historia biblijna i poznanie religii chrześcijańskiej, prawdopodobnie poprzez przekaz ustny, stały się właśnie inspiracją dla Mahometa, twórcy religii islamskiej. Wskazuje na to wiele zapisów w Koranie.

 

Mając na uwadze często odmienną interpretację tekstów biblijnych i osób, to sam fakt wykorzystania Biblii staje się dobrą płaszczyzną do wspólnego dialogu pomiędzy naszymi religiami. Pomimo istniejących poważnych różnic, Kościół wzywa do poszukiwania w religiach wartości, które łączą i zbliżają ludzi różnych wyznań. Taka postawa umożliwia pozytywne spojrzenie i odsunięcie na dalszy plan istnienia różnic pomiędzy nami.

 

Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris missio” podkreśla, że „Powszechność zbawienia nie oznacza, że otrzymują je tylko ci, którzy w wyraźny sposób wierzą w Chrystusa i weszli do Kościoła. Jeśli zbawienie zostało przeznaczone dla wszystkich, musi ono być dane do dyspozycji wszystkich”. Konieczne jest ciągłe pogłębianie wiary w to, że Jezus Chrystus na Krzyżu dokonał dzieła odkupienia wszystkich ludzi, umarł za wszystkich. Trudno nam przyjąć, że jedynym Zbawicielem ludzi, nawet ludzi innych religii jest Chrystus obecny w swoim Kościele. Zatem celem istnienia Kościoła jest głoszenie Ewangelii całemu światu w ślad za misyjnym nakazem Jezusa, który rozsyła nas na cały świat aby głosić Ewangelię.

 

Zagłębienie się w te prawdę będzie przedmiotem kolejnego wykładu z cyklu ”Spotkania z religią”. Odbędzie się ono w najbliższy piątek, 20 grudnia o godz. 19 tej w salce parafialnej, na które zapraszamy wszystkich Parafian.

 

Spotkanie to będzie też okazją do podzielenia się wspólnie opłatkiem, złożenia życzeń, pogawędki.

 

Zapraszamy!

 

 

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach

ul. Armii Krajowej 10
42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 17:45.
Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą św. i w soboty od 17:00 do 17:45.
 

Mapa