Wprowadzenie do drugiego tematu „DIALOG KOŚCIOLA Z RELIGIAMI” w cyklu „Spotkania z religią” II rok

spotkania z religia2 with border

Za nami już pierwsze spotkanie w drugim roku „Spotkań z religią”. Poruszony został temat tak bardzo obecnie absorbujący nasze umysły, poruszający ludzkie emocje związane z zjawiskiem migracji i uchodźctwa ludzi  z odległych nam kulturowo i religijnie regionów  naszego globu. Informacje jakie płyną do nas z mediów rodzą wiele myśli, kontrowersji, emocji. Ile trudności z ich uporządkowaniem, obiektywnym przyjęciem i ich oceną. Potrzeba bardzo mocnego zagłębienia się w temat i poznania szeregu aspektów zbiegających się i będących przyczyną tej sytuacji. Potrzeba spojrzenia w odpowiednim kontekście na podłoże tego zjawiska i ukształtowania właściwej postawy. Postawy jaką powinien przyjąć chrześcijanin.

Wykład uzmysłowił nam, że zjawisko migracji stale towarzyszyło człowiekowi. Poprzez wydarzenia opisane w Starym Testamencie oraz wyakcentowanie  realiów życia Chrystusa i Świętej Rodziny przypomniał, że stykamy się z trudem i bólem ludzi uciekających od śmierci, lęku, przemocy, niesprawiedliwości od zawsze. Ukazał  zjawisko migracji jako element, który wnosi ze sobą ogromne emocje związane z kulturą, językiem, religią. Migrację, która powoduje wręcz zderzenie różnych kultur, w czym nie można upatrywać tylko negatywnych aspektów.

Papież Franciszek powiedział do nas wszystkich: „Chrystus ma dziś twarz uchodźcy- migranta”. W bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia głosi, że „ Miłosierdzie posiada wartość, która przekracza granice Kościoła”. Wyraża życzenie i nadzieję żeby ten rok Jubileuszowy sprawił, „że staniemy się bardziej otwarci na dialog, aby poznać się lepiej i wzajemnie zrozumieć; niech wyeliminuje każdą formę zamknięcia i pogardy, i niech odrzuci każdy rodzaj przemocy i dyskryminacji”. 

Właśnie bardzo istotny i ważny temat  „Dialog Kościoła z innymi religiami” będzie zaprezentowany przez Ks. Prof. Jana Górskiego  na  kolejnym ”Spotkaniu z religią”. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian.   

Spotkanie odbędzie się 20 listopada br. o godz. 19 tej w salce parafialnej. Zapraszamy!

 

I rocznica poświęcenia kościoła

2015-09-20_36

20 września świętowaliśmy I rocznicę poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Galeria zdjęć...

 

Wprowadzenie do cyklu spotkań „Spotkania z religią” II rok

spotkania z religia2 with border

W ubiegłym roku nasza parafia przeżywała tygodniowe Misje święte, którym przewodziły słowa „Mój Kościół”. Był to czas radości i świętowania, przygotowujący nas do poświecenia kościoła.

Z radości przeżywania tych wydarzeń zrodziła się myśl, żeby zaproponować nową formę spotkań wspólnoty parafialnej. I tak zapoczątkowane zostały miesięczne spotkania  pod nazwą „Spotkania z religią”. Podczas nich poruszone zostały tematy związane z religią, obecnością i misją Kościoła w świecie oraz Jego relacją z kulturą i nauką. Była to okazja aby się spotkać na gruncie parafii,  wysłuchać ciekawie przedstawionej tematyki wykładów,  podzielić się swoimi myślami, refleksjami, zadać nurtujące, czasem trudne pytania. A wszystko to miało miejsce w otwartej, ciepłej atmosferze kreowanej przez uczestników, przy słodkim poczęstunku.

Rozpoczynamy zatem kolejny cykl wykładów „Spotkania z religią”. Zaproszenie kierujemy do wszystkich Parafian. Warto się spotykać z innymi ludźmi, warto rozmawiać

i ubogacać się nowymi treściami i wiedzą. Spotkania poprowadzi , tak jak dotychczas, nasz parafianin, Ks. Prof. Jan Górski.

Spotkania mają charakter  otwarty. Odbywać się będą w ostatni piątek każdego miesiąca począwszy od października.

 

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym cyklu, które poruszy  bardzo aktualny dla wszystkich temat „ Uchodźcy z krajów pozaeuropejskich, zagrożeniem?”.

Odbędzie się w piątek, dnia 30 października br o godz. 19- tej w salce parafialnej.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach

ul. Armii Krajowej 10
42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 17:45.
Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą św. i w soboty od 17:00 do 17:45.
 

Mapa