„Rocznica Reformacji w świetle dialogu ekumenicznego” - spotkanie marzec 2017 r.

spotkania z religia2 with border

Zapraszamy na kolejne „Spotkanie z religią” w dniu 24 marca 2017, o godz. 19-tej w salce parafialnej. Przypadające w tym roku 500-lecie reformacji zapoczątkowanej przez Marcina Lutra będzie przedmiotem wykładu ks. prof. Jana Górskiego. Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy wszystkich chętnych.

 

Spotkania z religią - luty 2017

spotkania z religia2 with border

Po przerwie związanej z feriami zimowymi zapraszamy na kolejne „Spotkanie z religią". Ostatnie spotkanie miało miejsce w czasie Adwentu, w czasie, w którym w bardziej świadomy sposób zagłębiamy się w poczucie i sens oczekiwania. Rozważanie istoty oczekiwania na przyjście Mesjasza było treścią adwentowego wykładu.

Z oczekiwaniem  ludzi na przyjście Zbawiciela nieodłącznie związana była wiara. Wiara sprawiła, że wiele pokoleń Izraelitów, z nadzieją, przez cztery tysiące lat, żyło w nieustannym oczekiwaniu na Tego, który miał ich wybawić. Kiedy wypełniła się obietnica Boga dana ojcu Abrahamowi, wiara uzdolniła ludzi do zobaczenia w małym, nowo narodzonym dziecku Bożego Syna. Przyjęta z wiarą nowina, obwieszczona przez chóry aniołów, uwieńczyła czas ich oczekiwania. Kierowani światłem pasterze poszli na spotkanie z Mesjaszem i ujrzeli w Nim światłość dla całego świata, nie tylko dla nich samych. Dobrą nowinę zaczęli przekazywać dalej.

Dzisiaj to światło wiary przekazywane jest przez wierzących w Jezusa Chrystusa. Chrystusowa Ewangelia niesie światu pokój. Niesie radosną nowinę, że dla wszystkich, którzy uwierzą w Niego skończy się kiedyś czas oczekiwania i będą mogli ujrzeć Boga w chwale Nieba i żyć razem z nim w Jego Królestwie.

 

Zapraszamy na kolejne „Spotkanie z religią” w dniu 24-02-2017, o godz. 18-tej w salce parafialnej. Składamy propozycję wysłuchania tematu aktualnego w obecnym czasie: „Karnawał w ujęciu chrześcijańskim”.  Zaproszenie kierujemy do wszystkich chętnych.

Oczekiwanie na Mesjasza

spotkania z religia2 with border

Na ostatnim „Spotkaniu z religią” przedstawiony został temat „Misja Kościoła w ludzkich ograniczeniach”. Spotkanie jak zwykle ciekawe, bogate w nowe treści, przyczyniło się do poczynienia przez słuchaczy refleksji nad trudnościami jakie Kościół napotyka na drodze głoszenia Ewangelii. W Piśmie św. wielokrotnie znajdujemy słowa Jezusa Chrystusa, który mówi wprost, że Jego nauczanie będzie budziło wiele niezrozumienia i trudności w przyjęciu. Nie może to jednak stanowić przeszkody w spełnianiu podstawowej misji Kościoła. Współcześnie dotykamy również tego problemu. Dlatego nauczanie papieży ukazując nam ten aspekt, jednocześnie wskazuje na potrzebę jeszcze większego zaangażowania całego Kościoła i przyjęcia dobrej postawy w realizowaniu misji przez nas samych. Nieodłączne jest powiązanie głoszenia Ewangelii z wiarą, którą przeżywamy nie tylko w wymiarze osobistym. Potrzeba jej przyjęcia i przeżywania  również w aspekcie społecznym. Ogromną rolę w tym działaniu odgrywa misyjne rozumienie całej teologii, które jest możliwe poprzez poznanie i rozumienie misjologii. Mamy możliwość ciągłego poznawania i pogłębiania wiedzy z teologii, misjologii dzięki organizowanym w naszej parafii „Spotkaniom z religią”. Swoją bogatą wiedzą, doświadczeniem, zaangażowaniem dzieli się z nami Ks. Jan Górski, profesor misjologii, wykładowca UŚ w Katowicach, autor wielu książek i publikacji z zakresu misjologii. Warto korzystać z tej możliwości, aby ubogacając siebie, nieść bogactwo Ewangelii innym.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, na którym, w tym adwentowym czasie posłuchamy o obecnym we wszystkich ludziach i religiach uczuciu oczekiwania. W naszej religii- oczekiwania na Mesjasza, Jezusa Chrystusa.
Odbędzie się ono w najbliższą sobotę, dnia 17 grudnia o godz. 19- tej. Tego wieczoru spotkamy się przy wigilijnym stole. 

 

 

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach

ul. Armii Krajowej 10
42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 17:45.
Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą św. i w soboty od 17:00 do 17:45.
 

Mapa