Zapraszamy na koncert

plakat v1m

Spotkania z religią - 25 listopada

spotkania z religia2 with border

Na ostatnim „Spotkaniu z religią” kontynuowany był temat z zakresu misyjności Kościoła. Na podstawie przekazu ewangelicznego, w dogłębny sposób wyjaśniony został nakaz misyjny Chrystusa skierowany do uczniów, który dzisiaj odczytujemy jako polecenie skierowane także do wszystkich ochrzczonych. Temat brzmiał: „Misja Kościoła kierowana do każdego człowieka”.

Misja Jezusa w pierwszym etapie skierowana była do Żydów. Mówią o tym słowa zapisane w Ewangelii św. Mateusza „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 10,5b-6). Jednocześnie słowa te nie wyrażały niechęci do innych ludzi, do pogan. W późniejszym czasie, po Zmartwychwstaniu Jezus wypowiada słowa, które stanowią kulminację całej Ewangelii. Oznajmia jedyny raz, że dana Mu jest wszelka władza na niebie i ziemi. Poleca swoim uczniom, aby szli i nauczali wszystkie narody, aby chrzcili i uczyli wszystkiego, co im przykazał. Zapewnia, że jest z  nimi po wszystkie dni, aż do końca świata (Mt 28,16-20). Słowa te zobowiązały wszystkich Jego uczniów. Są także naszym zobowiązaniem, jako ludzi ochrzczonych w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Do nas dziś Chrystus także kieruje zapewnienie, że jest z nami. Wypełniając misję Tego, który Go posłał wskazał ostateczny cel. Celem jest sam Bóg i w Nim nasze zbawienie.

 

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie, na którym zostanie przedstawiony temat  „Misja Kościoła w ludzkich ograniczeniach”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 25 listopada o godz. 18- tej w salce parafialnej. Poprowadzi je nasz parafianin, Ks. Prof. Jan Górski.

Spotkania z religią - 28 października

spotkania z religia2 with border

W ramach wrześniowego „Spotkania z religią” został przedstawiony temat: „Misje- Ewangelizacja- Nowa Ewangelizacja”. Temat ten rozpoczął cykl wykładów, który ma nie tylko przybliżyć, ale i zachęcić do zaangażowania się całym sercem i wolą do radosnego przekazywania Ewangelii ludziom.

Nauczanie Soboru Watykańskiego II, papieży, aż do nauczania Franciszka mówi o tym, że głoszenie Ewangelii jest podstawowym zadaniem Kościoła. Przekaz Słowa Bożego i świadczenie o Nim jest ewangelizacją skierowaną do wszystkich ludzi, do tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, odrzucili Go ze  swojego życia bądź są zagubieni w poszukiwaniu Boga. Ewangelizacja jest wypełnianiem misyjnego nakazu Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem” (Mt 28,19-20). Działalność misyjna Kościoła Chrystusowego jest źródłem wielkiej radości Kościoła. Stawiana na pierwszym miejscu, stanowi zarazem największe wyzwanie. Poprzez wypełnianie tej misji, Kościół odradza się i wzrasta. Przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodzi z Jego Słowem do ludzi, aby mogło Ono stać się udziałem w ich życiu. Radość misyjna, której doświadczyli pierwsi uczniowie Jezusa przekazujący Ewangelię mówi o tym, że może jej doświadczyć każdy, kto żyjąc w zażyłości z Jezusem dzieli się Jego Słowem i ten, który to Słowo przyjmie. Głośmy zatem z radością Ewangelię współczesnemu światu.   

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które poszerzy zagadnienie misyjności Kościoła poprzez ukazanie roli każdego ochrzczonego człowieka w dziele ewangelizacji.

Spotkanie odbędzie się w piątek, dnia 28 października o godz. 19- tej w salce parafialnej. Poprowadzi je Ks. Prof. Jan Górski. Tematem spotkania będzie: „Misja Kościoła kierowana do każdego człowieka”.

 

 

 

 

Więcej artykułów…

  1. Odpust
  2. Spotkania z religią
 

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach

ul. Armii Krajowej 10
42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 17:45.
Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą św. i w soboty od 17:00 do 17:45.
 

Mapa