„Poszukiwanie Boga" - październikowe spotkanie z religią

Rozpoczynamy w naszej parafii czwarty cykl wykładów w ramach „Spotkań z religią”

spotkania z religia2 with border

 

Człowiek zawsze może być pewny Bożej miłości. Z tej miłości wypływa wielki dar Boży- wiara. Wiara, którą Chrystus powierzył swojemu Kościołowi. To nie wymysł człowieka, ale największy i najpiękniejszy skarb jaki otrzymaliśmy. I choć Bożej miłości możemy być pewni, o tyle nie możemy przystanąć w pogłębianiu swojej wiary. Ciągle musimy o nią dbać, musimy ją nie tylko pielęgnować ale wręcz „uprawiać” na roli swojego życia. Wymaga ona świadomej współpracy z Bogiem. I właśnie dlatego trzeba poszukiwać możliwości lepszego poznania, głębszego rozumienia Boga i Jego zamysłu względem nas. Trzeba poszukiwać odpowiedzi na pytania, wątpliwości, pozwolić się poprowadzić po właściwej drodze do poznania poprzez naukę o Bogu zawartą w Piśmie Świętym, dokumentach i tradycji Kościoła, w liturgii.

Kościół nieustannie prowadzi nas do poznawania bogactwa wiary, sakramentów abyśmy umieli żyć nimi coraz pełniej i piękniej. Pragnie kształtować w nas chrześcijan radujących się swoją wiarą. Służy nam poprzez duszpasterstwo w różnych formach. Jedną z form duszpasterstwa w naszej parafii są wykłady teologiczne w ramach „Spotkań z religią”.

Po przerwie wakacyjnej rozpoczynamy już czwarty cykl wykładów, a tematem przewodnim tegorocznego cyklu będzie „Bóg Ojciec”. 

 

Zapraszamy Parafian na pierwszy wykład zatytułowany „Poszukiwanie Boga”. Odbędzie się dnia 27 października o godz. 18:45 w salce parafialnej. Spotkanie poprowadzi nasz parafianin, Ks. Prof. Jan Górski.

 

Bóg jest, ale nie zawsze człowiek potrafi Boga odnaleźć. To taka myśl, która ma zainspirować człowieka do zastanowienia się i podjęcia wysiłku do poszukiwania Boga w swoim życiu, żeby żyć w Nim i świadczyć o Jego obecności, miłości i niezgłębionym Miłosierdziu.

 

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach

ul. Armii Krajowej 10
42-690 Boruszowice
tel. 32 284 78 22
 
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i czwartki od 17:00 do 17:45.
Sakrament Pokuty codziennie przed Mszą św. i w soboty od 17:00 do 17:45.
 

Mapa